Dommere

Dommerkontakt:

Siv SchjenkenStenberg992 67 636

Barnedommere sesongen høst 2022 -  vår 2023

Født 2007
MariellHolm
JennyMortensen
IdaKjørstad
Martine AStabbetorp
IsabelBreiland
Født 2006

Linea Marie
Kongevold

 Regisonsdommere sesongen høst 2022 - vår 2023

Amelia Marie Pederstad Holm
Ingrid Glavin Petersen
Mia Schjenken-Stenberg