Brukerveiledning måltavle

(1) Time of day or Game clock display.
(2) Start a new match if holding down the key for > 3 sec. Select the type of match and validate.
(3) Reloads the timer at the value programmed without modifying the scores and fouls if holding down the key for > 3 sec.
(4) Go to the next period. Timer must be stopped.
(5) Stops instantaneously the horn. Press duration = horn duration.
(6) Start the timer.
(7) Stop the timer.
(8) Access to the configuration menu if holding down the key for > 3 sec.
(9) Correction mode : press the key, the display flashes; after having rectified the mistake, press the key again to return to active mode.
(10) Ball possession (right or left). Press C (9) key then Possession (10) key to clear the possession. (11) In match mode : start a new match if holding down the key for > 3 sec. In Configuration menu: validate the parameters and exit the menu to return to match mode.
(12) Allocation of time outs per team. Automatic stop of the time out when countdown is completed or if the time out key is pressed again.
(13) Navigation keys.
(14) and (14’) Allocation of fouls per team or penalty time.
(15) and (15’) Adds 1 point to the scores.
(30) Luminosity adjustment of scoreboard and possession time displays.
 (31) Mains led.

 

 

Skru på «måltavle»

Trykk på Start (knapp 6)

Starte ny kamp

Velg (valg gjøre med knapp 13 (høyre/venstre pil) og knapp 11 for å gå videre):

 • Handball  
 • Lengde på kamp (Dersom det er 2 X10 kamp så velges 2 x20).

 

Kampen startes ved å trykke på «start» (knapp 6)

Timeout

 • Stopp (knapp 7)
 • Timeout (knapp 12) venstre side for hjemmelag, høyre for bortelag

 

Mål

 • Score (knapp 15)
  1. Venstre side = hjemmelag, høyre = bortelag

2 minutter

 • Stop (knapp 7) tiden stoppes når det gis 2 minutter
 • Fouls (knapp 14)
  1. Venstre side = hjemmelag, høyre = bortelag

Dersom det blir ny 2 minutter til et lag som allerede har utvisning så skal det samme gjennomføres. Det vil da dukke opp 2 merker på laget.

 

Korreksjoner

Trykk på «Correction mode» (knapp 9). Når denne modusen er valgt blinker displayet og den er aktiv fram til knappen (9) blir trykket en gang til.

For å korrigere:

 • Mål -> Trykk på 14 for å ta bort mål, venstre = hjemmelaget, høyre = bortelag
 • 2 minutter –> Trykk på 15 for å ta bort utvisning, , venstre = hjemmelaget, høyre = bortelag
 • Korrigere tid -> Trykk på knapp 13, + for å legge til og – for å trekke fra sekunder
 • Timeout -> Trykk på knapp 12, , venstre = hjemmelaget, høyre = bortelag


Link til dokument: Brukerveiledning måltavle