Veileder ved arrangement i Mjærhallen


Veileder ved arrangement i Mjærhallen

 

Smittevernets «gylne treenighet»

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

 

 1. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

 

 1. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid –
 med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

 

Hallvakt

 • Det skal føres oversikt over ALLE som inngår i arrangementet
 • Liste over funksjonærer og publikum skal inneholde navn og telefonnummer.
 • Det henger plakater med QR kode for registrering av publikum ved inngangen til hallen, kiosken og ved inngangen til hallflaten
 • Spillere og trenere skal på egne lister. Fra J/G13 legges spillere inn i TA og man trenger ikke egne lister til disse.

Hovedansvarlig/smittevernansvarlig – 1 person

Alle som har hallvakt, må stille med en person som er hovedansvarlig for gjennomføring av arrangement. Hovedansvarlig skal ikke stå i kiosk eller inngang og skal følge opp smittevernregler

Oppgaver for hovedansvarlig/smittevernansvarlig

 • Sikre/følge opp forsterket renhold på kontaktflater. Hver hele time skal kontaktflater på toaletter og fellesområder desinfiseres. Dette er:
 • Dørhåndtak
  1. Inngang
  2. Toaletter
 • Kraner
  1. Felles toaletter og HC-toalett
 • Garderobene er stengt.
 • Tribune – oppfølging av 1-meters regel. Dette gjelder også innenfor samme familie ifølge region Øst. Tribune trenger ikke å desinfiseres før etter siste kamp for dagen
 • Rutiner for å overholde maksgrensen på maks 45 tilskuere på tribunen

Inngang – 1 person

Oppgaver

 • Ta imot inngangspenger
 • Påse bruk av antibac for besøkende

 

 

Kiosk – 2 personer

Antall

Det skal ikke være mer enn to personer i kiosken samtidig. Bruk hansker!

Oppgaver

 • Salg fra kiosk skal håndteres av de to som står der
 • Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgsstedet. Dette betyr at syltetøy, ketchup og sennep må tas på av de som står i kiosken
 • Vaffelrøre skal lages i kiosken (Toro poser) og det er ikke mulig å selge kaker eller annen bakst som er laget andre steder
 • Det bør være oppmerket avstandslinjer i område foran kiosken for kundene, se forslag til hvordan dette kan løses på bildene under

Utforming

                            

«Sluse inn»                                                                                       «Sluse ut»

Sekretariat – 2 personer

Antall

Det skal ikke være mer enn to personer i sekretariatet samtidig. Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand.

Oppgaver

 • Påse at lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett
 • Liveføring
 • Tavle/tidtaker
 • Desinfisere innbytterbenk mellom kamper – egen sprayflaske med antibac må stå i sekretariatet
 • Speaker tjeneste – informere/minne publikum om smittevernregler løpende gjennom arrangementet
 • Tørke banen for væske – husk å hente ut mopp fra kiosk før kampstart
 • Sekretariatsbord, samt andre kontaktflater og utstyr skal rengjøres underveis (minimum ved bytte av funksjonærer)

Garderobe

I Mjærhallen kan garderobene benyttes hvis ønskelig, men de skal desinfiseres etter bruk og lag skal ikke dele garderobe. De lagene som bruker garderobe skal tømme garderoben før sin egen kamp starter.

Ved minirunder og kortbane

Lagene får faste garderober og har mulighet til å benytte seg av disse fram til og med siste kamp laget spiller.

Dersom det er mer enn 4 lag som deltar på runden skal lag fra Driv ikke benytte seg av garderobene som en fin gest til tilreisende lag. Ved 5 tilreisende lag oppfordres det å være kreativ, ta i bruk garasje, et hjørne av hall, etc. for oppbevaring av bager, samling av lag før kamp, etc.

Det er IKKE lov for lagene å dusje etter kamp

Hallflate

Seriespill (stor bane)

Kun lag som har kamp som kan benytte seg av hallflaten – i forkant og under pause

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken
 • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre
 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand
 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen

Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger. For kamper i LERØYserien, juniorklassen og seniorklassen oppfordres lagene til å benytte samme side i begge omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.

Renhold av benker skal gjennomføres av sekretariat når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

 

Kortbane

Kun lag som har kamp kan benytte seg av hallflaten – i forkant og under pause

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre
 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand
 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen

Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger.

Renhold av benker skal gjennomføres av sekretariat når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

 

Minibane

Ved arrangement i barnehåndballen (4-er-håndball) kan det arrangeres på to flater per ordinære håndballbane. Deltakerne skal komme inn og forlate banen etter anvisning fra arrangør.

Kun lag som har kamp kan benytte seg av hallflaten – i forkant og under pause

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre
 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand
 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen

Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger.

Renhold av benker skal gjennomføres av sekretariat når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

 

Dommere

 • Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører
 • Dommerne skal så langt det er mulig følge 1-metersregelen, men vil i gitte situasjoner måtte fravike avstandsregelen i kraft av sin funksjon og myndighet
 • Dommeren plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler
 • Meld forfall ved symptomer
 • Sidebytte benyttes ikke i aldersklassene J/G 16 og yngre.

Generelt

 • Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper
 • Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig
 • Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk.
 • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out
 • Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett
 • Det kan være begrensede eller ingen garderobefasiliteter tilgjengelig. Oppfordre utøverne til å komme ferdig skiftet til kamp
 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming
 • Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer