Treninger - Cocid 19 relatert


Treninger – Covid19 relatert


  • Dokumentasjon av oppmøte

   • Bruk gjerne Spond, men viktig å oppdatere riktig før registrering


  • Oppfordrer til at det kun er trenere og spillere i hallen under treningene


  • Desinfiser hender 

   • Før dere går inn i hallen

   • Når dere går ut av hallen


  • Alle skal være ute av hallen ved endt treningstid

   • Laget som er ferdig skal benytte nødutgangen når de forlater hallen

   • Neste lag venter inne i gangen inntil det er tomt inne i selve hallen.

   • Felles-utstyr og baller skal tørkes over


  • Siste treningsparti hver kveld har ansvaret for:

   • Tørk over flater som toalettsete, spyleknapp, dispensere og kran på servanten
    (på toalettene  dere disponerer)  

   • Rengjør hyppig berørte kontaktflater, for eksempel dørhåndtak, stoler og andre gjenstander
    som  ofte berøres.

   • Tømme søppel og kaste dette i konteiner ute.


  • 1 meters regel gjelder skal overholdes under trening - unntatt ved spill/øvelser

   • Spillere over 20 år har ikke mulighet til å spille eller ha øvelser hvor 1 meteres regelen ikke kan følges